Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu Kullanım Şartları (“Şartlar”) www.myvivoshop.com  uzantılı vivo web sitesini (bundan böyle “Platform” olarak anılacaktır) kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz geçerlidir.

Platform, Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok Sitesi No: 2/55 Sarıyer, İstanbul, TÜRKİYE adresinde kayıtlı WEIWO TURKEY TELEKOMÜNİKASYON SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ. (bundan sonra "vivo" veya "biz" olarak atıfta bulunulacaktır) tarafından işletilir ve bakımı yapılır; bu şirket, aynı zamanda "vivo" markalı cihazların ve aksesuarlarının da sağlayıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tek yetkili satıcısıdır. Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 1. SORUMLULUKLAR
 2. vivo, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 3. vivo, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 5. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
 1. Yükümlülüklerimiz

Şartlara ve tüm geçerli yasal mevzuata her zaman uymayı taahhüt etmektesiniz. vivoaşağıdaki faaliyetlerden herhangi birini yasaklatma, yükümlülüklerinizi ihlal eden içerikleri engelleme, silme veya değiştirme veya Üyeliğinizi sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır.

Kullanıcı veya Siz:

 • Bu Platformun herhangi bir kısmına erişmek, kopyasını almak veya izlemek için örümcekler, robotlar, derin bağlantılar ve sayfa ıskartaları dahil olmak üzere harici cihazları, programları veya algoritmaları veya benzer ya da eşdeğer programları kullanmamalısınız;
 • güvenlik açıkları için bu Platformu veya bağlı web sayfalarını derinlemesine incelememeli, taramamalı veya başka şekillerde kontrol etmemelisiniz ve bunlara karşı herhangi bir türde bir saldırıda bulunmamalısınız;
 • bu Platforma, içeriğine veya hizmetlerine yetkisiz erişim elde etmek için yasa dışı şekilde erişimde bulunmaya, kodlarını çözmeye veya başka yasa dışı yöntemleri kullanmaya çalışmamalısınız. diğer vivo kullanıcı kimlikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu web sitesinde yer alan müşteri bilgilerini izleyemez, ters arama yapamaz; bilgilerin şifrelerini veya kodlarını çözemeye çalışmamalısınız
 • bu Platform tarafından kullanılan veya bununla bağlantılı güvenlik mekanizmalarına ya da kimlik doğrulama uygulamalarına müdahale ve ihlal edemez ya da aşamazsınız;
 • bu Platformun normal çalışmasına veya bu Platformda yapılan işlemlere müdahale etmek veya müdahale etmeye çalışmak için harici cihazları, yazılımı veya programı kullanamazsınız;
 • bu Platformun altyapısında, sisteminde veya ağında veya bu Platform ile bağlantılı sistemlerde veya ağlarda uygunsuz veya orantısız veri miktarlarının depolanmasıyla sonuçlanan herhangi bir eylemde bulunamazsınız.

Uygunsuz olan herhangi bir içeriği yüklememeyi taahhüt etmektesiniz. Özellikle, içeriklerinizde aşağıdakilerden hiçbiri bulunamaz:

 • küfür veya hakaret;
 • pornografi;
 • şiddet içeren dil;
 • bireye veya bireyler grubuna taciz, göz korkutma veya baskılayıcı eylemler;
 • diğerlerini sömürmeyi amaçlayan içerik;
 • şiddetin, ırkçılığın, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin çoğaltılması veya onaylanması;
 • başkalarının haklarını ve/veya yürürlükteki yasal mevzuatı ihlal eden materyaller (ör. ticari markalar, telif hakkı, adil olmayan rekabet vb.);
 • vivo’nun ürünleri dışındaki ürünler için yapılan reklam.

Platformu kullanmak için gereklilik olan yeterli internet bağlantısını kendi hesabınıza açtırmakla sorumlusunuz.

 1.  Fikri Mülkiyet Hakları

3.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

3.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 1. Gizli Bilgi

4.1. vivo, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

4.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan vivo’nun kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler vivo bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

4.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 1. Garanti Vermeme:İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. VİVO TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.
 1. Kayıt ve Güvenlik

Platformun belirli bazı kısımlarının kullanımı, önceden kaydolmanızı gerektirir. Kaydınızın başarılı olması şartıyla, Platformun bir üyesi olarak kabul edilirsiniz (bundan sonra "Üye" olarak atıfta bulunulacaktır).

Buna istinaden, vivo Kimliğinizin kaydı ve kullanımı vivo ID Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Bildirimi şartlarına tabi olacaktır.

Güvenlik prosedürlerimizin parçası olarak bir kullanıcı tanımlama kodu, şifre veya diğer bilgilerden bir kısmını seçerseniz veya size bunlar verilirse, bu türdeki bilgiyi gizli bilgi olarak değerlendirmelisiniz. Bunu herhangi bir üçüncü tarafa açıklamamalısınız. Makul ölçülerde yapacağımız değerlendirmeye göre, bu Şartların hükümlerinin herhangi birine uyamadığınız takdirde, sizin seçtiğiniz veya tarafımızca tahsis edilen herhangi bir kullanıcı tanımlama kodunu veya şifresini herhangi bir anda devre dışı bırakma hakkına sahibiz. Sizden başka birisinin kullanıcı tanımlama kodunuzu veya şifrenizi bildiğini biliyorsanız veya şüpheleniyorsanız, bizi derhal vivo E-ticaret e-postası, yardım hattı ile bilgilendirmelisiniz

 1. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 1. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 1. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

vivo, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 1. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, vivo’nun bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 1. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.