Legal Metin

SEVİGLİLER GÜNÜ KAMPANYASI 

KATILIM VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI

 • Bu kampanya Weiwo Turkey Telekomünikasyon Servis ve Tic. Ltd. Şti. (“vivo”) tarafından 01.02.2023 (Saat:00.01)-22.02.2023 (Saat:23.59) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde vivo’ya ait yalnızca https://myvivoshop.com (İnternet sitesinin kullanılması ücretsizdir.) internet sitesi üzerinden yapacağınız alış-verişte geçerli olmak üzere 300,00 TL indirim kodu verilecektir.
 • Bu kampanyadan faydalanabilmek için 0535 459 20 61 numaralı telefona Whatsapp yoluyla sipariş numaranızı, fotoğrafınızı ve sevdiğiniz şarkının ismini vivo ile paylaşmanız gerekmektedir. Bu bilgileri vivo ile paylaştıktan sonra fotoğrafınız işbu kampanya kapsamında birlikte çalıştığımız Mehmet Emin Şener tarafından hazırlanacak olup fotoğrafınızın basıldığı dekoratif plak, 4 iş günü içerisinde satın almış olduğunuz diğer ürünlerle birlikte vivo tarafından size ulaştırılacaktır. Bu işlemler kişisel verilerin işlenmesini gerektirdiğinden aşağıdaki aydınlatma metni, sizleri bilgilendirmek amacıyla vivo tarafından hazırlanmıştır.
 • Kampanya katılımında, katılımcı tarafından belirtilen bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Kazanılan hak devredilemez, nakde çevrilemez. 18 yaşından küçükler bu kampanyaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile bu durumun tespit edilmesi durumunda hediye kodu iptal edilir.
 • Bu kampanya kapsamında satın alınan ürünler için cayma hakkının kullanılması durumunda isteğiniz doğrultusunda hazırlanan fotoğrafınızın basıldığı dekoratif plak, cayma hakkının istisnasını oluşturur. Bu ürün, tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin bir ürün olup yeniden satılması mümkün olmadığından cayma hakkının istisnasını oluşturur. Bu anlamda, isteğiniz doğrultusunda hazırlanan fotoğrafınızın basıldığı tablonun 139,00 TL satış bedeli toplam iade tutarından düşürülecektir.
 • Ayrıca, eğer kampanya kapsamında satın aldığınız cep telefonun yanında kulak içi kulaklık hediyesi bulunuyorsa; satış sözleşmesinden cayılması ve cep telefonunun iade edilmesi durumunda cep telefonunun ve kampanya kapsamında verilen kulak içi kulaklığın teslim alındığı andaki gibi kutulu, ambalajlı ve kullanılmamış şekilde eksiksiz olarak cep telefonu ile birlikte iade edilmesi gerekmektedir. Zira, kulak içi kulaklığın ambalajından çıkartılması cayma hakkının istisnasını oluşturur. Bu ürün, iadesi sağlık ve hijyen açısından yeniden satılması uygun olmayan bir ürün olup cayma hakkının istisnasını oluşturur. Bu anlamda, ambalajı açılan kulak içi kulaklıkların TWS2 ANC için 1599,00 TL, TWS2e için 1199 TL satış bedeli, toplam iade tutarından düşürülecektir.
 • İade şartları hakkında daha detaylı bilgi edinmek için myvivoshop.com adresinde en altta yer alan İade Politikamızı inceleyebilirsiniz.
 • vivo, kampanyayı sonlandırma, kampanya koşullarını ve tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Bu kampanyaya katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 • MASLAK MH. AOS 55. SK.42 MASLAK No:2 A BLOK D.55 34398 SARIYER/ İSTANBUL adresinde mukim WEIWO TURKEY TELEKOMÜNİKASYON SERVİS VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("vivo") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işbu aydınlatma metni ile veri sorumlusu sıfatıyla kampanya kapsamında kişisel verilerinizin vivo tarafından toplanacağını, depolanacağını, aktarılacağını ve işleneceğini tarafınıza bildiririz. Kampanya kapsamında paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız, cep telefonu numaranız, sipariş bilgileriniz,  fotoğrafınız ve sevdiğiniz şarkı ismi ile üçüncü kişilere ait ad, soyadı, fotoğrafı ve sevdiği şarkı ismi KVKK’nın 5. maddesi kapsamında (i) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kaydıyla kampanya koşullarının yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. Üçüncü kişilere ait kişisel verileri tarafımızla paylaşmadan önce bu kişileri işbu aydınlatma metni ile bilgilendirmeniz gerekmektedir.
 • Kişisel verileriniz yalnızca kampanyaya katılımınızı sağlamak ve fotoğrafların basılması amacıyla işbu kampanya kapsamında birlikte çalışmakta olduğumuz veri işleyen sıfatındaki Mehmet Emin Şener ile paylaşılacaktır. 
 • Kişisel verileriniz yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçla sınırlı olmak kaydıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbir alınarak işlenecektir. Kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kanunda öngörülen saklama sürelerinin sona ermesi halinde sistemsel olarak otomatik şekilde imha edilmektedir.
 • KVKK’nın 11. maddesi gereği, weiwo@hs02.kep.tr KEP adresine e-posta göndererek veya yukarıda yazılı adrese yazılı üzerinden veri sorumlusu vivo’ya başvurarak; veri sorumlusu vivo tarafından işlenen kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
 • Kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi edinmek için https://myvivoshop.com/pages/kisisel-veriler-aydinlatma-metni adresinden Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.