- Hediye çeki, kazanan talihliye fiziksel veya e-posta yoluyla iletilecektir. İletilen hediye çekinin veya kodunun muhafazası ile kullanım koşullarına uyulması kazanan Talihlinin sorumluluğundadır. Hediye çeki, yalnızca Jolly Tur’un 08505222016 numaralı kurumsal satış hattı üzerinden ve kurumsalsatis@jollytur.com e-posta adresi, https://www.jollytur.com web sitesi üzerinden ve Jolly Tur yetkili satış ofislerinden yapılacak rezervasyonlarda geçerli olacaktır.  Diğer her türlü satış kanalından yapılacak satışlarda bu fiziksel /dijital hediye çeki geçerli olmayacaktır.

- Hediye çeki, teslim tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir. Hediye çeklerinin bu süre içinde kullanılmaması halinde veya kullanılan hediye çeklerinden bakiye kalması durumunda, kullanılmayan hediye çekleri ve kalan bakiyeleri kullanılmış sayılır ve Jolly Tur veya vivo tarafından herhangi bir ücret iadesi yapılamaz.

-Hediye çeki Yurt Dışı Turları, Gemi Turları, Kıbrıs Otel konaklamaları, Yurt içi Kültür Turları ve Yurt içi otel konaklamalarında geçerlidir.

- Hediye çekinin kullanımında ilgili dönemlerini kapsayan sezon indirim kampanyaları uygulanacak olup, diğer banka indirim kampanyaları veya ek indirim kampanyaları uygulanmayacaktır.

-Hediye çeki bedelinden daha yüksek meblağda bir ürüne rezervasyon yaptırılmak istenirse aradaki fark, Jolly Tur’a nakden ve defaten ödenmekle yükümlüdür.

- Hediye çeki 3. Kişilere devredilemez veya paraya çevrilemez.

-Hediye çeki münferit uçak bileti alımlarında geçerli değildir. Uçak + konaklamada kullanılabilir.

-Hediye çeki kullanımı münferit uçak bileti sigorta, yiyecek-içecek, ekstra harcama, vize, ulaşım ve müze ören yeri girişlerini kapsamaz.

- Talihli tarafından hediye çekleri ile rezervasyon talep edildiğinde, tatil bedeli, verilen hediye çeki bedelinin altında olursa Jolly Tur veya vivo, hediye çeki sahibine (Talihliye) herhangi bir bedel iadesi yapmayacaktır. Hediye çeki, çekin kullanım süresi içinde parçalı olarak kullanılabilir.

-Konaklamalarda ve paket turlarda tesislerde rezervasyonda belirtilen hizmetlerin dışındaki hizmet ve ürünler için yapılacak ilave harcamalardan hediye çeki sahibi (Talihli) sorumludur.

-Hediye çekiniz sezon indirim kampanyalarıyla beraber kullanabilecektir. Diğer ek indirim kampanyaları ve banka indirim kampanyaları ile beraber kullanılamaz.

 

ÇEKİLİŞ YASAL SÜREÇLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Bu kampanya Weiwo Turkey Telekomünikasyon Servis Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nü 18.05.2023 tarihli ve E-58259698-255.01.02-37705 sayılı izni ile 1.06.2023 (Saat:00.01)-16.07.2023 (Saat:23.59) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde Weiwo Turkey Telekomünikasyon Servıs Ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait https://myvivoshop.com (ücretsiz) internet sitesi üzerinden tek seferde 4.000 TL ve katları tutarında alışveriş yapan bireysel veya kurumsal müşterilere (e-fatura üzerindeki her 4.000 TL’lik alışveriş için 1 çekiliş hakkı) e-fatura bilgileri üzerinden (ad, soyad, email adresi, e-fatura no, e-fatura tarihi ve telefon)  çekiliş hakkı verilecektir.  İnternet sitesi üzerinden alınan ürüne ait e-fatura müşterinin kayıtlı mail adresine en geç 7 iş günü içerisinde ulaştırılacaktır.  Ad, soyad, email adresi, e-fatura no, e-fatura tarihi ve telefon numarası bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir. Kampanya tarihleri arasında verdiği siparişini iptal veya iade edenlerin çekiliş hakkı da iptal edilecektir. Çekilişte 1 kişi 20.000 TL değerinde Jolly Tur Seyahat Çeki ikramiyesi kazanacaktır. Hediye çekleri 31.10.2023 tarihine kadar www.jollytur.com web sitesinden veya Jolly Tur agentalarından yapılacak seyahat organizasyonlarında tüm yurtiçi konaklama ve tur organizasyonlarında geçerlidir. Talihliden başkası tarafından kullanılamaz, nakde çevrilemez. Çekiliş 04.08.2023 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler 9.08.2023 tarihinde Takvim Gazetesi Türkiye Baskısında yayınlanacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Weiwo Turkey Telekomünikasyon Servis Ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihlinin 24.08.2023, yedek talihlinin 08.09.2023 tarihine kadar kimlikleri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvuru yapmayan talihliler ikramiyelerini alamazlar.  Kazanılan hak devredilemez, nakde çevrilemez. Weiwo Turkey Telekomünikasyon Servis Ve Tic. Ltd. Şti., Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

 

ÇEKİLİŞİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

MASLAK MH. AOS 55. SK.42 MASLAK No:2 A BLOK D.55 34398 SARIYER/ İSTANBUL adresinde mukim WEIWO TURKEY TELEKOMÜNİKASYON SERVİS VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("vivo") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla kampanya kapsamında çekilişe katılımınızı sağlamak veya talihlileri duyurmak amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. İnternet Sitesi üzerinden paylaşmış olduğunuz ad, soyadı, doğum tarihi, telefon, adres ve e-posta adresiniz KVKK’nın 5. maddesi kapsamında (i) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (ii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kaydıyla her Kişisel verileriniz çekilişe katılımınızı sağlamak amacıyla Milli Piyango İdaresi ve Milli Piyango İdaresi’nin çekilişlerin düzenlenmesi kapsamında çalışmakta olduğu U2 TANITIM VE PROMOSYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. ile paylaşılacaktır. Ayrıca çekilişi kazanan talihlinin hediye çekini kullanabilmesi amacıyla ad, soyadı, T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileri hediye çekini düzenleyecek olan CLUB JOLLY TURİZM VE TİCARET A.Ş. ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbir alınarak işlenecektir. Kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kanunda öngörülen saklama sürelerinin sona ermesi halinde sistemsel olarak otomatik şekilde imha edilmektedir. KVKK’nın 11. maddesi gereği, compliance@tr.vivo.com veya weiwo@hs02.kep.tr adresine e-posta göndererek ya da yukarıdaki adrese ıslak imzalı dilekçe göndererek vivo tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.