Weiwo web sitesi, size WEIWO TURKEY TELEKOMÜNİKASYON SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ. (bundan böyle "biz" veya "WEIWO” olarak anılacaktır) tarafından işletilen ve kullanıcı girişi, ürün arama, çevrimiçi rezervasyon, çevrimiçi satın alma, kullanıcı yorumu, reklam, kullanıcı sorgusu, dağıtım hizmetleri, Weiwo ürün bilgileri, kullanım ipuçları sağlayan bir platformdur.  WEIWO TURKEY TELEKOMÜNİKASYON SERVİS VE TİCARET LTD. ŞTİ., Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok Sitesi No:2/55 Sarıyer,İstanbul adresinde bulunan kayıtlı ofisi ile Türkiye mevzuatına uygun olarak kurulmuş ve mevcut bir şirkettir.

Bizim için sizin gizliliğinizin önemini çok büyük ve gizliliğinizi ve güvenliğinizi korumak için tüm uygun önlemlerini almayı taahhüt ediyoruz.

Hizmetler, geçerli yasalarca tanımlandığı şekilde yetişkin olmayanlar (18 yaş altı kişiler) için değildir. Hizmetlerimiz aracılığıyla yetişkin olmayan kişilerin kişisel verilerini kasıtlı olarak toplamıyoruz. Yetişkin olmayan kişilerin bilgilerini yalnızca (a) yasal olarak izin veriliyorsa, (b) yetişkin olmayan kişinin ebeveynleri veya diğer yasal temsilcisi rıza vermişse veya (c) geçerli veri koruma yasaları kapsamında başka yasal gerekçeler mevcutsa işleriz, kullanır ve ifşa ederiz. Çocuğun ebeveynlerinin izni olmadan yanlışlıkla bir çocuğun kişisel verilerini toplarsak, çocuğun verilerini en kısa sürede silmek için harekete geçeceğiz

 1. Terimler ve Tanımlar

Veri Sorumlusu , kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin geliştirilmesinden ve yönetiminden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kanunlar aksini gerektirmedikçe Veri Sorumlusu “Weiwo”dur.

Kişisel veriler , bilinen veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi ("İlgili Kişi") anlamına gelir. İrtibat Kişisi, kişisel verileri işlenen gerçek kişiyi ifade eder. Kişisel veriler, genel kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel Kişisel Verilere örnek olarak ilgili kişinin adı-soyadı, ikamet adresi, telefon numarası, e-posta adresi, IP adresi, kamera kaydı, fotoğrafı gibi bilgileri verebiliriz. Özel nitelikli kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, dernek, vakıf, sendika üyeliği, sağlık bilgileri, sabıka kaydı bilgileri, biyometrik ve genetik bilgiler gibi bilgileri içerir. Belirtilen Hizmetlerin kullanıcısı olarak, İrtibat Kişisisiniz.

Uluslararası aktarım , kişisel verilerin yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkenin resmi makamına, yabancı bir kişiye veya yabancı bir tüzel kişiye aktarılması anlamına gelir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Hukuki Dayanak

vivo kişisel verileri Veri Sahibinin açık rızası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işleyecektir.

Meşru menfaatler: Kişisel verilerinizin işlenmesi, meşru menfaatlerimiz için gereklidir. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatlerimiz ve makul beklentileriniz dahilinde olduğunu düşünüyoruz:

- müşterilerimizin hizmetlerimizi daha iyi anlamalarına ve iyileştirilmiş ve ilgili hizmetleri sunmaya yardımcı olmak;

- hizmetlerimizi sürekli sağlamak;

- sistemlerimizi güvende tutmak ve yetkisiz erişimleri ve siber saldırıları önlemek;

- kişisel verileri anonim hale getirmek (örneğin araştırma ve istatistiksel amaçlar için) ve

- Size karşı herhangi bir ön yargı olmaksızın hissedarlarımızın yararına ticari bir değer üretmek.

Bununla birlikte, aşağıdakilerden herhangi birinin mevcudiyetinde, vivo, Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işleyecektir.

 1. a)   Kanunların açıkça öngördüğü; Yürürlükteki kanunların gerektirdiği Kişisel Verilerin gerekliliği halinde
 2. b)   Fiili imkânsızlık nedeniyle muvafakatini açıklayamayacak durumda olan veya kanuni muvafakati verilmeyen kişi, kendisinin veya başkasının hayatı veya vücut bütünlüğünü korumakla yükümlü olması halinde.
 3. c)    Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşme taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması halinde.
 4. d)   Veri sorumlusunun yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi zorunluluğu halinde.
 5. e)   Kişisel Bilgiler, Veri Sahibi tarafından alenileştirilmesinin gerekli olduğu hallerde.
 6. F)     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde.
 7. g)   Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine halel getirmeksizin, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde.
 8. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz

 (a) Kayıt ve hesap verileri: Bize kim olduğunuzu söylemeden veya herhangi bir kişisel veriyi açıklamadan Hizmetlerimizi kullanabilirsiniz. Ancak, herhangi bir vivo Hesabına veya vivo tarafından sunulan başka bir hesaba kaydolmak isterseniz, bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmanız gerekecektir. Kayıt sırasında bize kişisel verilerinizi vermeniz istenir ve bu tür kişisel veriler bizim için anonim değildir. Bir hesap açtığınızda veya Hizmetlerimizi başka bir şekilde kullandığınızda, adınız, yaşınız, cinsiyetiniz, ikamet adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve diğer ilgili bilgiler gibi kişisel verileriniz kaydedilir. Hesabınız üzerinden ürün veya hizmet satın almanız gerekiyorsa, ödeme yöntemi, banka hesabı vb. ödeme ile ilgili bilgileri girmeniz gerekir. Garanti süresini etkinleştirmeniz veya uzatmanız veya diğer katma değerli hizmetleri kullanmanız gerektiğinde, E-garanti kartı işlevini kullanabilir ve sizden ad-soyad, iletişim bilgileri, cinsiyet, yaş ve doğum tarihinizi belirtmeniz istenebilir. Bir üçüncü taraf hizmeti aramanız gerektiğinde, cep telefonu numaranız/Google hesabınız/Facebook hesabınız ve/veya diğer ilgili bilgiler dahil olmak üzere bu tür hesaplar için kimlik bilgilerinizi de toplayabiliriz.

(b)  Teslimat posta bilgileri; web sitemiz üzerinden satın aldığınız ürünlerin size teslim edilebilmesi için teslimat adresi, fatura adresi, posta kodu, telefon numarası, kullanıcı adı, teslimat takip numarası, sipariş numarası, kargo şirketi, ödeme seri numarası, ve sevkiyat numarası gibi verileri topluyoruz

(c)  Webistesi tıklama kayıtları; Operasyon kayıtları, sayfa görüntüleme kayıtları.

(b) Taleplerinizi Karşılayacak Bilgiler: Sorularınızı ve taleplerinizi (kayıt veya hesapla ilgili veya başka bir şekilde) karşılayabilmemiz için isteğinizin gerektirdiği şekilde, bize kişisel verilerinizi ve/veya finansal ve ödeme bilgilerinizi (ödeme veya geri ödeme gibi) sağlamanız gerekebilir.

(c) Çevrimiçi anketler ve çevrimiçi pazarlama: Çevrimiçi anketlerimiz veya çevrimiçi pazarlama faaliyetlerimiz aracılığıyla bize sağladığınız bilgiler (örn. yeni ürün lansmanları, ürün promosyonları ve diğer pazarlama etkinlikleri sırasında toplanan bilgiler) vivo tarafından toplanır. Toplanan bilgiler arasında kişisel veriler, video ve ses kayıtları, ödeme bilgileri (banka kartının son kullanma tarihi vb.), kişisel finansal bilgiler (banka hesabı vb.), davranış alışkanlıkları ve diğer sosyal bilgiler (yaşam tarzı, tercihler vb.) yer almaktadır.

(d) Ürün ve hizmet satın alma ve müşteri hizmetleri: Çevrimiçi ürün ve hizmetler satın alırken, sipariş, nakliye, iade/değişim, geri ödeme, inceleme ve fatura bilgileri gibi çevrimiçi ürünler ve hizmetler hakkında bilgi toplayabiliriz. Teknik servis ve Müşteri hizmetleri bilgileri; kullanıcı adınız, telefon numarası ve e-posta adresi ile e-posta içeriği, ses kayıtları ve sohbet kayıtları gibiçevrimiçi olarak sağlanan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak size müşteri hizmetleri sunarken de bilgilerinizi toplayabiliriz. Toplanan veriler arasında kişisel veriler, video ve ses kayıtları, telekomünikasyon bilgileri (iletişim bilgileri vb.), ödeme bilgileri (banka kartının son kullanma tarihi vb.), kişisel finansal bilgiler (banka hesabı vb.), davranış alışkanlıkları ve sosyal aktivite bilgiler (yaşam tarzı, tercihler vb.)  yer almaktadır.

(f) Büyük veri ve yapay zeka: Kişisel bilgiler, telekomünikasyon bilgileri (iletişim bilgileri, SMS vb.), ödeme bilgileri (işlem hesabı, işlem günlüğü, banka kartının son kullanma tarihi, vb.), iletişim güvenlik bilgileri, kişisel finansal bilgiler (banka hesabı, yatırım vb.), davranış alışkanlıkları ve sosyal aktivite bilgileri (yaşam tarzı, tercihler vb.), video ve ses kayıtlarına ilişkin veriler (fotoğraf, ses, video vb.) yer almaktadır.

(g) başka kaynaklardan bilgiler: Toplanan bilgiler, harici kayıtlarından topladığımız bilgilerle birleştirilebilir, örneğin halka açık bilgilerin, sosyal medya ve kişisel bilgiler gibi kaynaklar  kişisel bilgileri paylaştığımız yer (örn. demografik bilgiler, navigasyon bilgileri, ek iletişim bilgileri). vivo, kişisel bilgilerinizi yalnızca yasal bir dayanak varsa işleyecektir.

(h) Mobil bilgiler ve cihaz verileri bilgileri: Ürün ve Hizmetlerimize bir mobil cihaz aracılığıyla erişirseniz veyahut satın alırsanız, sizden ek bilgiler toplayabiliriz. Bilgileri toplayabilir ve/veya işleyebiliriz. cihazınızın ülke veya bölge kodu, IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği), eMMC Kimliği (yerleşik multimedya kartı), UFS Kimliği (evrensel flash depolama), SIM ve IMSI (Uluslararası Mobil Abone Kimliği) veya cihazın, cihazın diğer benzersiz tanımlayıcısı modülü, cihazınızın işletim sisteminin sürümü veya cihazla ilgili diğer bilgiler, CPU bilgileri, depolama durumu, ekranın konfigürasyonu ve parametresi, IP adresi, MAC adresi, mobil operatör, posta kodu, dil ve diğer ayarlar, konum veya GPS /coğrafi konum, uygulama bilgileri ve mobil cihazınızla ilgili olabilecek diğer bilgiler.

(i) Teknik kullanım bilgileri Ürün ve Hizmetlerimizi ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda, bilgisayarınız, cep telefonunuz veya diğer erişim cihazlarınız aracılığıyla gönderdiğiniz kullanım bilgilerini (IP adresi dahil) topluyoruz. Bu cihazlar, Hizmetler için ziyaretçi sayısını ve Hizmetleri nasıl kullandığınızı ("bilgiyi kullanma") örneğin, Hizmetlerin kullanım süresi ve süresi ve Hizmetlerin kullanımıyla ilgili günlükler veya Hizmetlerin kullanılmasındaki hata gibi bilgileri bize bildirir. Belirli uygulamaları veya özellikleri kullandığınızda, izleme teknolojilerini kullanırız (ör. benzersiz cihaz tanımlayıcıları , referans URL'si ve cihazlarınızdaki konum).

(j) Diğer bilgiler: Hizmetlerin bir bölümünü kullandığınızda ve bu Hizmetler bilgilerinizin belirli bir şekilde kullanılmasını gerektirdiğinde, bu tür bilgileri ayrı konular, sözleşmeler veya gizlilik politikaları olarak belirleyeceğiz ve bunları toplayacak, işleyecek, kullanacak ve söz konusu bilgileri uygun şekilde aktarın ve gerektiğinde onayınızı alın.

Genelde hassas kişisel bilgilerinizi istemiyoruz. Örneğin, bir gerçek kişinin ırk ve etnik kökenini, siyasi görüşünü, dini veya felsefi inancını, adli sicilini veya sendika veya meslek birliği üyeliğini, sağlığına ilişkin verileri ve cinsel hayatı veya cinsel yönelimine ilişkin verileri açıklayan kişisel veriler, kişiyi tanımlayın. Ancak, hizmetlerimizin kullanımına ilişkin hassas kişisel verilerinizi gönüllü olarak sağlayabilirsiniz (örn. SMS mesajlarına dahil ederek). Diğer durumlarda, hassas kişisel verileri (yüz özelliği, parmak izi özelliği, ses kaydı, tansiyon, adım sayısı vb.) toplamamız veya işlememiz gerekirse, bunları ancak açık rızanız ile toplayabiliriz.

 1. Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanırız

Kullanmak istediğiniz hizmetleri size sağlamak ve sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kişisel verilerinizi kullanacağız ve işleyeceğiz. Kişisel verileriniz, kullanıcı girişi, ürün tarama, çevrimiçi rezervasyon, çevrimiçi satın alma, reklam, kullanıcı yorumu, kullanıcı sorgusu, kargo dağıtım hizmeti gibi hizmetlerin temel işlevlerini uygulamak ve ayrıca size ürün bilgileri, kullanım ipuçları, ve Weiwo için sağlayabilmemiz için işlenecektir.

Kişisel verileriniz internet sitesi ve/veya mobil cihazlar üzerinden, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Oturum aç:

Weiwo internet sitesini kullandığınızda, vivo hesabınızı kullanarak web sitemize giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra vivo Kimliğiniz, isminiz, soy isminiz, adresiniz, telefon numaranız ve/veya e-posta adresiniz dahil hesap bilgilerinizi işleriz. Satın almak için giriş gerektirmeyen ürünler için satışı doğrulamak adına telefon numaranızı ve e-postanızı işleriz. Yalnızca göz atma, arama vb. gibi temel hizmetleri kullanmanız gerekiyorsa, giriş yapmanız ve yukarıdaki bilgileri vermeniz gerekmez.

Hesap bilgilerinizi size üyelik hizmetleri sunmak için kullanırız.

Ek kullanıcı adı ve profil resmi sağlarsanız, size daha iyi hizmet ve deneyim sunmamıza yardımcı olur. Bu bilgileri sağlamazsanız, hizmeti kullanmanın ana özelliklerini etkilemez.

- Ürün tarama, sitede gezinme:

Weiwo göz attığınızda, IP adresi, tarama kayıtları ve tıklama kayıtları da dahil olmak üzere ağ bilgilerinizi ve işlem kayıtlarınızı toplarız. Bu bilgileri toplamanın amacı platform işlevini iyileştirmek ve kullanıcılara daha iyi deneyim ve hizmet sunmaktır. IP adreslerini toplamanın amacı trafik istatistikleri ve kötü niyetli saldırıları önlemek / engellemek içindir.

- Online rezarvasyon, ön-sipariş:

Weiwo rezervasyon/ön-sipariş yaparken, e-posta adresinizi toplamamız gerekir. Bu tür bilgileri toplamanın amacı, rezerve ettiğiniz ürünler geldiğinde sizi bilgilendirmektir.

- Çevrimiçi satın alma:

Weiwo 'den ürün satın aldığınızda, talebinizi yerine getirebilmemiz için aşağıdaki bilgileri bize iletmeniz gerekir: ürün teslimat adresi, fatura adresi, ad-soyad, telefon numarası, posta kodu, e-posta. Aynı zamanda, ürünlerin depodan yönetimini kolaylaştırmak ve satış sonrası servis sağlamak için, ürünler sevk edildiğinde ürünün seri/imei numarasını kaydetmemiz gerekir. Weiwo sipariş numarasını ve gönderi numarasını üretecek ve dahili mutabakat için 3. Parti iş ortaklarımıza iletecektir ve bunun dışında başka hiçbir kişisel veri gönderilmeyecektir.

- Çekiliş, yarışma ve kuponlar

Çekilişe ve yarışmaya katıldığınızda ve özel kuponlar aldığınızda, adınızı, telefon numaranızı ve gönderim adresinizi işleriz.

- Yorum ve sorgu

Yorumunuzu ve sorgunuzu Weiwo’da bıraktığınızda, vivo Kimliği, kullanıcı adı, profil resmi (var ise), mesaj bilgileri ve yorum içeriği dahil olmak üzere hesap bilgilerinize ihtiyacımız vardır. Yukarıdaki bilgileri herkese açık olarak gösterdiğimizde, kullanıcı adını varsayılan olarak anonimleştireceğiz.

Ayrıca kişisel verilerinizi izninizle aşağıdaki amaçlarla kullanacağız:

-Pazarlama/reklam:

İlgilendiğiniz ticari ve promosyon tekliflerini e-posta adresinize göndermek için üçüncü taraf araçlarını kullanabiliriz. Ancak, e-postadaki abonelikten çıkma bağlantısı aracılığıyla reklamlardan aboneliğinizi iptal ederek veya Bölüm 7 " Sahip Olduğunuz Haklar ve tercihleriniz nelerdir" bölümündeki Abonelikten Çıkarma Kılavuzuna başvurarak, yukarıda belirtilen işleme ilişkin onayınızı geri çekme hakkını saklı tutarsınız.

Weiwo, sipariş bilgilerinizi satış sonrası, vergi ve finansal hizmetler için geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olarak işleyecektir. Sipariş yerine getirme hizmetlerinin bir parçası olarak, satın alma işleminizin gönderim durumunu takip edebilmeniz için teslimat takip numaranızı üçüncü taraf Lojistik hizmet sağlayıcısından alacağız.

Kişisel verilerinizi, sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işleriz.

 1. Saklama ve Uluslararası Aktarım

Kişisel verilerinizi, mevzuatta öngörülen ya da bu metinde tanımlanan amaçlar için gerekenden daha uzun süre saklamayız. Saklama süresi sona erdiğinde, yasalar ve düzenlemeler tarafından aksi belirtilmedikçe kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonimleştiririz.

Weiwo internet sitesi hizmetlerinin bir parçası olarak, kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki gibidir:

- Hesabınızı devre dışı bırakırsanız, cihaz bilgileri, ağ bilgileri, hesap bilgileri, işlem kayıtları vb. dahil olmak üzere ilgili kişisel bilgilerinizi sileriz. Sipariş bilgileriniz satış sonrası, vergi ve finansal hizmetler için kullanılır ve 10 yıl boyunca saklanır. Bir hesabı devre dışı bırakırsanız veya veri saklama süresi boyunca bir siparişi gönüllü olarak silerseniz, Weiwo, saklama süresinin sonuna kadar işlem kayıtlarını arka planda tutma hakkını saklı tutar. Hizmet tamamlandıktan sonraki 24 ay içinde müşteri hizmetleri bilgilerinizi sileceğiz.

Ayrıca, ürünlerimizi veya hizmetlerimizi devam ettirmezsek, size anlık bildirim, duyuru vb. şeklinde bildirimde bulunacağız ve kişisel bilgilerinizi sileceğiz veya makul bir süre içinde anonimleştireceğiz.


Tarafımızdan aksi belirtilmedikçe, sizden toplanan veriler Çin, Kanada ve/veya Amerika Birleşik Devletleri sunucularımızda saklanacaktır.

Uluslararası faaliyet gösterdiğimiz için, kişisel verileriniz, veri koruma ve gizlilik düzenlemeleri için ülkenizle aynı düzeyde koruma sunmayan dünyanın farklı ülkelerinden veya bölgelerinden işlenebilir veya bunlara erişilebilir.

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanmasını ve aktarılmasını sağlamak istiyoruz. Kişisel verilerinizi ülkeniz dışına aktardığımızda ve söz konusu ülke veya bölgenin yeterli veri koruma standartlarına sahip olmadığı durumlarda, verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak için tüm makul adımları atacağız ve talep edilen yasalara ve aktarım gerekliliklerine uyacağız. Bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ülkenizdeki ilgili kurumlar tarafından.

Alacağımız önlemler şu şekilde olabilir:

Veri aktarımına izin verdiğinizde, üçüncü bir tarafla bir veri aktarım sözleşmesi yoluyla, gerektiğinde, üçüncü tarafın kişisel verilerinizi korumasını sağlamak için standart sözleşme şartlarını uygulamak veya Bizim ile sizin aranızda veya bizimle bir üçüncü taraf arasında bir sözleşme akdetmek veya yürütmek ve aktarım süreci bu sözleşmede sizin menfaatinize olmasını sağlamak (örneğin, verilerinizi ülkeniz dışındaki bir lehtara aktarmamız gerektiğinde)

veya

Verilerinizin ülkenizle aynı düzeyde yeterli korumanın olmadığı bir ülkeye aktarılması durumunda, biz ve ilgili yabancı ülkedeki veri temsilcilerimiz yazılı olarak yeterli korumayı taahhüt edecek ve aktarımı temin ederek verilerinizi uluslararası olarak aktaracağız. Kişisel Verileri Koruma Kurulundan izin alınır.

6.Weiwo Kişisel Verilerinizi Nasıl Paylaşırız

6.1 Üçüncü Şahıslarla Paylaşım

Müşteri Hizmetleri servisi

Weiwo web sitesi tarafından sağlanan müşteri hizmetleri yardım hattını, sohbet aracını veya müşteri hizmetleri e-posta adresini kullandığınızda, müşteri hizmetleri sağlayıcısı sözleşmemize uygun olarak bizim adımıza aşağıdaki verilerinizi toplar ve işler: Kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası, sohbet kayıtları, kayıtlar ve e-posta içeriği.

Abone olunan reklam hizmetleri

E-posta servis sağlayıcısı Size abone olduğunuz ticari reklamları göndermek için, sözleşmemize göre e-posta adresimiz doğrultusunda Eposta adresiniz işleyecektir;

Online ödemeler

Weiwo web sitesinden yapılan alışverişler için ödeme yaptığınızda, ödemelerinizin güvenliğini sağlamak ve hırsızlık, sahtekarlığı ve diğer güvenlik risklerini önlemek için ödeme süreci ve risk kontrolü amacıyla üçüncü taraf Ödeme hizmeti sağlayıcısına sipariş numaranız, ödeme seri numaranız sağlanacaktır.

Lojistik teslimat

Satın alma işleminiz tamamlandıktan sonra, ürünlerinizin faturalandırılması, gönderilmesi ve teslimi için gönderim adresiniz, fatura adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, posta kodunuz ve kullanıcı adınız Kargo ve Lojistik hizmeti aldığımız firmalara verilecektir. Kargo ve lojistik servis sağlayıcı firmalarımız bu verileri uygun posta servisi veya paket teslimat hizmeti sağlayıcılar ile paylaşacaktır

6.2 Kişisel verilerin Türkiye’de kayıtlı tedarikçilerle paylaşımı

Kişisel verileriniz, satın aldığınız ürünlerin sizlere teslimi için sözleşme kapsamında faaliyet gösteren kargo ve lojistik şirketleri ile paylaşılacaktır.

6.3 Yasal gereklilikler ve ticari işlemler ile ilgili bilgi paylaşımı

Weiwo, hukuki bir sürece yanıt olarak yetkili bir kamu otoritesi tarafından yürürlükteki yasalar gereğince veya hukuki bir işlem veya süreç ile bağlantılı olarak talepte bulunulması halinde kişisel verilerinizi talep eden kurum ile paylaşabilir.

Verileriniz ayrıca bir birleşme, devralma, varlık satışı (hizmet anlaşmaları gibi) veya hizmetin bir Weiwo grup şirketine veya başka bir şirkete geçişinin bir parçası olarak paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarıldığı durumlarda verilerinizin güvenliği için gerekli tedbirler alınmaktadır.

 1. Sahip Olduğunuz Haklar ve tercihleriniz nelerdir

-        Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-        Kişisel verileri işlenmişse kişisel bilgilerini talep etme,

-        Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-        Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-        Kişisel verilerinizi aktardığınız, bilgilendirdiğiniz üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

-        ilgili kişisel verilerinizin kategorileri;

-        Kişisel verilerinizin alıcıları veya alıcı kategorileri;

-        kişisel verilerinizin saklanması için öngörülen süre veya bu sürenin belirlenmesinde kullanılan kriterler

-        Herhangi bir zamanda sahip olduğumuz bilgilerin bir kopyasını talep edebilir ve bu bilgilerin tarafımızca değiştirilmesini, güncellenmesini veya silinmesini talep edebilir.

-        Sizden kişisel veriler toplanmadığında, kaynakları hakkında olası tüm bilgiler mevcuttur.

-        profil oluşturma dahil otomatik karar vermenin varlığı

Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istiyorsanız, web sitemizde yer alan KVKK bölümünden ilgili formu doldurarak kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep (düzeltme, engelleme veya silme) iletebilirsiniz.  Ancak, Weiwo olarak, sağladığınız bilgilerin özgünlük/doğruluk asla sorumlu/yükümlü olmayacağız. Gönderilen olası sorunları çözmemize yardımcı olmak için iletişimlerinizin kaydını tutabiliriz.

7.1 Kendi kişisel verilerinize erişim

Vivo Kimliği'nize giriş yaptıktan sonra üye bilgilerinize, sipariş bilgilerinize, adres bilgilerinize, abonelik bilgilerinize ve forum bilgilerinize erişmek için “Hesabım” a tıklayabilirsiniz.

Alışveriş sepetinize erişmek için sağ üst köşedeki alışveriş sepeti simgesini tıklayabilirsiniz.

7.2 Kişisel Verilerin Silinmesi

Vivo Kimliğinize giriş yaptıktan sonra üye bilgilerinizi, sipariş bilgilerinizi, adres bilgilerinizi ve abonelik bilgilerinizi silmek için “Hesabım”ı tıklayabilirsiniz.

Alışveriş sepeti bilgilerinizi silmek için sağ üst köşedeki alışveriş sepeti simgesini tıklayabilirsiniz.

7.3 Kişisel Verilerinizin değiştirilmesi

Web versiyonu:

vivo Kimliğinizle giriş yaptıktan sonra adresinizi değiştirmek için “Hesabım” ı tıklayabilirsiniz.

7.4 Açık Rıza

Size gönderdiğimiz ticari reklamı almak istemiyorsanız, yetkilendirmenizi istediğiniz zaman Ayarlar'daki bildirim alma özelliğini devre dışı bırakarak veya e-posta veya mesaj yoluyla abonelikten çıkarak iptal edebilirsiniz.

7.5 Kaydı Silme

vivo Kimliğini silme

vivo Kimliğinize giriş yaptıktan ve hesap merkezine girdikten sonra, vivo Kimliğinizin kaydını silmek için “Ayarlar> Hesabı sil” seçeneğini tıklayabilirsiniz.

Not : Bir hesap devre dışı bırakıldıktan sonra, artık kullanılamaz veya geri yüklenemez. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi Weiwo, Weiwo hizmetleri, üçüncü taraf uygulamaları veya oyunlardan kurtaramazsınız.

 1. Bizimle İletişime Geçin

Kişisel veri korumasına adanmış bir departmanımız (veya veri koruma görevlimiz) bulunmaktadır. Veri sahibi (ilgili kişi) olarak haklarınız veya kişisel verilerinizin Weiwo tarafından işlenmesi hakkında sorularınız, yorumlarınız veya önerileriniz varsa, bize …………………………veya Maslak Mah. AOS 55. Sok 42 Maslak A Blok Sitesi No:2/55 Sarıyer, İstanbul adresine yazılı olarak başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde belirtilen diğer yöntemleri kullanabilirsiniz.

 1. Bu Aydınlatma Metnini nasıl güncelleriz

Kişisel verileri işleme yöntemimizin değişmesi durumunda, kullanıcılar resmi web sayfamız yayınları aracılığıyla önceden bilgilendirilir.